กีฬาตกปลา

ประเทศไทยเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองและมีชายฝั่งที่ทอดยาวตลอดอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน จัดว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดสำหรับชาวประมงและกลุ่มคนที่รักการตกปลา นอกจากทะเลแล้วไทยยังมีทั้งเขื่อนขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศตลอดจนแหล่งน้ำจืดอีกนับพันแห่งอันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่สร้างอาชีพประมงน้ำจืดและช่วยเอื้อต่อกีฬาตกปลาเช่นกัน ในมิติของการท่องเที่ยวนั้นประเทศไทยเป็นจุดหมายหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการตกปลา นักท่องเที่ยวเหล่านี้มีทั้งกลุ่มที่ตกปลาเป็นสันทนาการและมาเพื่อร่วมการแข่งกีฬาตกปลาแบบจริงจัง ทั้งนี้ก็เพราะทะเลไทยเต็มไปด้วยปลาหลายชนิดที่อยู่ในทำเนียบของสมาคมนักตกปลานานาชาติ เช่น ปลาเก๋า, ปลาช่อนทะเล, ปลาโฉมงาม, ปลาสาก เป็นต้น

แม้ว่ากีฬาตกปลาจะไม่เคยถูกจัดให้แข่งขันในโอลิมปิคและเอเชียนเกมส์ แต่เราก็ได้พบเห็นการแข่งขันตกปลาอยู่ทั่วไปตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ ความนิยมในการตกปลาที่ไม่ว่าจะเป็นสันทนาการหรือแข่งแบบกีฬาก็เริ่มต้นมาจากจุดเดียวกันคือตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ที่มนุษย์จำเป็นต้องล่าสัตว์และตกปลามาเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอด มนุษย์เรียนรู้ว่าที่ใดมีแหล่งน้ำที่นั่นย่อมมีอาหารจึงได้ทำอุปกรณ์หาปลาแบบง่ายๆ เพื่อจับปลามากินในครอบครัว จากนั้นเครื่องมือยุคหินก็ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนสู่อุปกรณ์หาปลาในยุคอุตสาหกรรม จากการหาปลาเพื่อดำรงชีพในอดีตก็พัฒนาขึ้นเป็นอุตสาหกรรมประมง จนถึงศตวรรษที่ 21 นี้ที่มนุษย์เรานำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำประมงและอุตสากรรมที่เกี่ยวเนื่อง แต่ความตื่นเต้นของการได้ล่าสัตว์นั้นยังคงอยู่กับมนุษย์ตลอดมา การตกปลาจึงเป็นหนึ่งในกีฬายอดนิยมและมีการแข่งขันกันอยู่เสมอ