อุปกรณ์การตกปลา

การตกปลานั้นเราคงไม่สามารถใช้เพียงมือเปล่าได้ ดังนั้นวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่อของอุปกรณ์ตกปลาที่ใช้ในการตกปลากันครับ โดยอุปกรณ์หลัก ก็จะประกอบไปด้วยดังนี้

1. รอกตกปลานับเป็น อุปกรณ์ตกปลาที่มีความสำคัญในการตกปลาเนื่องจากการตกปลาแต่ละประเภทแต่ละชนิดจะ ใช้รอกที่มีความแตกต่างกันออกไปครับ โดยรอกตกปลาที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบันนั้นแบ่งออกได้ดังนี้

ประเภทของรอกตกปลา

  • รอกตกปลาแบบสปินนิ่ง

เป็นรอกตกปลาพื้นฐาน ที่ใช้งานง่ายแนะนำสำหรับมือใหม่ที่ต้องการรอกตัวแรกในชีวิตครับ เพราะอย่างที่ว่าใช้ งานง่ายไม่ซับซ้อนครับ

  • รอกตกปลาแบบเบทคาสติ้ง

เป็นรอกตกปลาที่มีความสวยงาม มีทั้งแบบหยดน้ำและธรรมดา มีความคงทน และใช้งานได้อยากกว่าแบบสปินนิ่ง เหมาะสำหรับนักตกปลาที่มีความชำนาญในการใช้งานสูงครับ

  • รอกแบบทรอลลิ่ง

เป็นรอกตกปลาที่ลักษณะเดียวกันกับรอกเบทแต่มีขนาดใหญ่กว่า ทนทานกว่า เหมาะสำหรับตกปลาทะเลที่มีขนาดและน้ำหนักมาก โดยใช้การลากเหยื่อด้วยเรือ หรือการทรอลลิ่งนั่นเอง

  • รอกตกปลาแบบฟราย

ใช้สำหรับตกปลาโดยการใช้เหยื่อเฉพาะของรอกฟรายซึ่งจะเลียนแบบลักษณะของแมลง โดยการเหวี่ยงสายออกไปแล้วทำการสะบัดสายให้เหยื่อเคลื่อนไหวเลียนแบบแมลงที่ ตกลงไปบนผิวน้ำอย่างไรก็ตามรอกชนิดนี้ไม่นิยมในบ้านเรา นอกจากรอกตกปลาดังที่กล่าว มาข้างต้นแล้วยังมีรอกชนิดพิเศษที่ทำขึ้นสำหรับงานพิเศษ เช่นรอกขนาดใหญ่ที่ ใช้ตกปลา ในทะเล หรือรอกกระปุก

2. อุปกรณ์ตกปลา (คันเบ็ด)

สำหรับคันเบ็ดก็จะเป็นคันที่เข้ากับชุดของรอกในแต่ละประเภทครับ ความยาวคันเบ็ดส่วนใหญ่ที่ใช้โดยทั่วไปจะมีความยาวตั้งแต่ 4 ฟุต จนถึง 12 ฟุต ซึ่งคันเบ็ดนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น

ประเภทของคันเบ็ดตกปลา

  • คันสปินนิ่ง
  • คันเบทคาสติ่ง
  • คันทรอลิ่ง
  • คันฟลาย