เทคนิคการตกปลาบ่อหน้าดินให้ตกได้อย่างง่ายๆ

บ่อหน้าดินคือบ่อน้ำที่พบบ่อยในบ้านเรา โดยเดิมทีเป็นบ่อที่มนุษย์ขุดดินขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมและแอ่งน้ำขนาดแตกต่างกันไป และเมื่อถึงฤดูฝนหลุมดังกล่าวก็เริ่มมีน้ำมาเติมเต็มกลายเป็นบ่อ และวัฏจักรสิ่งมีชีวิตก็จะเข้ามาอาศัยทั้งหนอน กุ้งหอยปูปลาต่างๆ เป็นต้น บ่อน้ำยิ่งมีมานานก็จะมีพันธุ์ปลามาก โดยพันธุ์ปลาที่ขยายพันธ์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดก็คือปลานิล บางทีปลานิลก็อาจจะขยายพันธุ์รวดเร็วจนครอบครองบ่อไปได้เลย หรืออาจจะเป็นปลาช่อนหรือปลาอื่นๆ เป็นต้น การตกปลาในบ่อหน้าดินนั้นมีเทคนิคไม่ยาก ไม่ต้องเป็นคนในพื้นที่เสมอไปก็ทำได้

– เลือกเหยื่อปลาให้เป็น เช่น ปลาเกล็ดนั้นการตกด้วยเหยื่อส่วนมากมักจะเป็นเหยื่อประเภทรำ หรือเหยื่อสูตรต่างๆ ที่ตระเตรียมมา ถ้าหากว่าเป็นปลาที่ล่าเหยื่ออย่างเช่นปลาชะโดช่อน ลูกปลาเล็กๆจะเป็นเหยื่อที่ใช้ได้ดีกว่าเหยื่อสูตรทั่วไป เมื่อได้เหยื่อแล้วก็ต้องเหวี่ยงเหยื่อให้ไปอยู่ในระยะที่พอเหมาะกลางฝูงปลา หรือถ้าวางเบ็ดก็ต้องวางในตำแหน่งที่คำนึงทิศทางของลมไม่ให้ลมพัดคันเบ็ดเข้าหาฝั่งจะทำให้ปลาติดเหยื่อยาก

– เปลี่ยนเหยื่อให้บ่อย คนที่รักในการตกปลาต้องมีความขยันในการหมั่นเปลี่ยนเหยื่อให้บ่อยๆ อยู่เสมอ ไม่ควรแช่คันเบ็ดเป็นเวลานาน เพราะรสชาติที่ติดกับเหยื่อจะจืดลงหรือกลิ่นที่ติดอยู่จะจางหายไป ดังนั้นควรหมั่นเปลี่ยนเหยื่ออย่างน้อยทุกครึ่งชั่วโมง และหมั่นตรวจตราเหยื่อของเราอยู่เสมอ

– การตกปลาใหญ่ ให้สังเกตดูตรงบริเวณผิวน้ำว่ามีปลาเล็กที่เป็นฝูงว่ายมาวนเวียนบริเวณคันเบ็ดหรือไม่ แล้วจึงสังเกตว่าในบรรดาฝูงปลาเล็กนั้นมีปลาใหญ่ว่ายอยู่ด้วยไหม เช่นปลาสวายจะชอบลอยขึ้นน้ำเวลาว่ายอยู่ร่วมกับฝูงปลาเล็ก และถ้าหากว่าปลาใหญ่นั้นเป็นปลาที่ล่าเหยื่อปลาเล็กเป็นอาหาร เราจะต้องหาปลาเล็กนั้นเพื่อมาเป็นเหยื่อถึงจะได้ผล หากเป็นปลานอกบ่อบางทีปลาใหญ่จะไม่คุ้นกลิ่นและจะไม่ยอมเข้ามากินเหยื่อเราจึงต้องศึกษาแหล่งอาหารของปลา